Згода на обробку персональних даних

Цим документом я висловлюю свою згоду на вчинення Оператором * з усіма персональними даними, вказаними мною при реєстрації, а також тими, що зазначені в «Особистому кабінеті», таких дій: збір, накопичення, реєстрація, зберігання, зміна, оновлення, використання та розширення (Розповсюдження, Реалізація, передача), знищення (далі – Обробка).
Обробка персональних даних може здійснюватися оператором на паперовому та/або електронному носіях з можливим використанням змішаної обробки: автоматизованої та не автоматизованої. Метою збору та обробки персональних даних є організація Оператором направлення (відправки) на мою адресу
спеціальних пропозицій, інформації про нові товари, послуги та рекламні акції, інші дії, в рамках своєї діяльності, а також виконання Оператором своїх зобов’язань переді мною, як покупцем товарів та/або послуг.

Я згоден з тим, що Оператор може передавати мої персональні дані третім особам, якщо така передача необхідна для виконання Оператором своїх зобов’язань переді мною, як покупцем товарів та/або послуг, а також при обробці персональних даних.

Я підтверджую свою згоду з усім вищевикладеним, а також зобов’язуюсь дотримуватись правил Клубної програми, а також Угоди.

Оператор залишає за собою право змінювати правила Клубної програми , а також Політики конфіденційності та Правил користування на власний розсуд .

* Оператор – TM Xoko (керуюча компанія сайту xoko.ua)

Положення про веб-сайт xoko.ua

Справжнім положенням визначається статус та здійснюється висвітлення функціонування сайту https://xoko.ua/ у глобальній інформаційній мережі Інтернет. Сайт https://xoko.ua/ створений як інтернет магазин з метою взаємодії між будь-якими особами, які мають намір придбати вказані на сайті https://xoko.ua/ товари (далі – Покупці). Законним власником сайту https://xoko.ua/ є TM Xoko (далі – Продавець (Оператор Модератор Адміністратор). Продавець є власником, дилером, розповсюджувачем товарів, зображення яких розміщені на відповідних сторінках сайту https://xoko.ua/ придбання товарів, зображення яких розміщені на відповідних сторінках сайту https://xoko.ua/, керуються цим Положенням, Договором публічної оферти, іншими документами, розміщеними на веб-сайті Продавця.

1. Терміни та визначення

«Договір публічної оферти» – публічний договір, зразок якого розміщений на веб-сайті https://xoko.ua/ та застосування якого є обов’язковим для всіх, спрямоване невизначеному колу осіб, у тому числі Покупцям. «Акцепт» – прийняття Покупцем пропозиції продавця щодо придбання товару, зображення якого розміщено на веб-сайті, шляхом додавання його до віртуального кошика та відправки Замовлення. «Товар» – предмет торгівлі (виріб, модель, аксесуар, комплектуючі та супутні предмети, будь-які інші предмети торгівлі), про придбання якого на сайті продавця розміщено пропозицію. «Покупець» – будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно з чинним українським законодавством, які відвідали веб-сайт https://xoko.ua/ та мають намір придбати той чи інший товар. «Продавець» – TM Xoko «Замовлення» – належним чином оформлена та розміщена на веб-сайті продавця заявка Покупця на купівлю товарів.

2. Загальні положення

2.1. Договірні відносини між Продавцями та Покупцями оформлюються у вигляді договору публічної оферти, тобто відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх Покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець). Натискання в інтернет-ресурсі на сторінці оформлення Замовлення кнопки «ЗАМОВИТИ» означає, що Покупець, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець), згідно з чинним українським законодавством, прийняв умови та порядок оформлення Замовлення, виявив бажання придбати товар у Продавця на умовах, визначених у Договорі публічної оферти.

2.2. Зразок договору публічної оферти розміщено на веб-сайті Продавця та його застосування є обов’язковим для всіх.

3. Регулювання

3.1. Продавець, на основі Замовлення, оформленого Покупцем на веб-сайті, забезпечує застосування Договору публічної оферти, на кшталт якого розміщено на веб-сайті https://xoko.ua/

4. Права та обов’язки продавця

4.1. Продавець виконує всі необхідні дії, спрямовані на виконання Замовлення Покупця товару, зображення якого розміщено на веб-сайті https://xoko.ua/

4.2. Продавець забезпечує застосування Договору публічної оферти, на кшталт якого розміщено на веб-сайті https://xoko.ua/

4.3. Продавець має право в односторонньому порядку припинити виконання Замовлення Покупця

4.4. Продавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього Положення з публікацією його на веб-сайті https://xoko.ua/

5. Права та обов’язки покупця

5.1. Покупець знайомиться, вивчає інформацію про товар, порядок його замовлення, іншу інформацію, яка розміщена на веб-сайті Продавця та діє відповідно до умов цього Положення, Договору публічної оферти, інших документів, які розміщені на веб-сайті Продавця.

5.2. Покупець має право відповідно до цього Положення оформити замовлення на веб-сайті Продавця, вимагати його передачі, а також має право вимагати дотримання положень Договору публічної оферти.

6. Порядок оформлення замовлення

6.1. Покупець самостійно оформлює замовлення шляхом додавання обраних ним товарів у віртуальний «кошик» шляхом натискання кнопки «У кошик», або зробивши замовлення електронною поштою або за номером телефону, вказаним у розділі контактів сайту https://xoko.ua/6.2. Строк виконання Замовлення до 2 робочих днів з моменту його оформлення. У разі, якщо замовлення відправлено у вихідний або святковий день, термін формування починається з першого після вихідного робочого дня.

7. Гарантії

7.1. Продавець підтверджує, що зображення товару, розміщеного на відповідних сторінках сайту https://xoko.ua/ повністю відповідають та є ідентичними товару, що у продавця.

7.2. Продавець підтверджує , що разом із товаром, доставленим Покупцеві на підставі його Замовлення продавець передає йому всі необхідні документи щодо комплектності та якості товару.

7.3. Продавець підтверджує, що на телефонне звернення, Покупцеві буде надана вся інформація про терміни доставки товару.

7.4. Продавець забезпечує застосування Договору публічної оферти, на кшталт якого розміщено на веб-сайті https://xoko.ua/

7.5. Покупець підтверджує, що вказана при реєстрації на веб-сайті та оформленні Замовлення інформація є достовірною.

8. Відповідальність та вирішення спорів

8.1. Продавець відповідає за недоліки товару за якістю, комплектністю, а також здійснює його гарантійне обслуговування, якщо таке передбачено.

8.2. Усі суперечки, розбіжності чи вимоги, що виникають між Покупцем та Продавцем у процесі купівлі-продажу товарів, після їх доставки Продавцем та отримання Покупцем, підлягають вирішенню шляхом переговорів, а у разі недосягнення згоди вирішуються у відповідному суді з матеріального та процесуального права України.

9. форс мажорні обставини

9.1. Продавець не несе відповідальності за невиконання будь-яких своїх зобов’язань, якщо таке невиконання було викликане форс мажорними обставинами, тобто подіями або обставинами, які дійсно перебувають поза контролем Продавця. До форс-мажорних обставин належать, в тому числі, але не виключно: природні катаклізми, страйки, пожежі, повені, вибухи, зледеніння, війни (як оголошені, так і не оголошені), заколоти, втрата товару, затримки перевізників, викликані несприятливими погодними умовами, небезпеки та випадковості на морі, ембарго, катастрофи, обмеження, що накладаються державними органами (включаючи розподіли, пріоритети, офіційні вимоги, квоти та ціновий контроль).

10. Конфіденційність та персональні дані

10.1. Інформація, яку надає Покупець, є конфіденційною. Продавець використовує інформацію про Покупця виключно з метою виконання його Замовлення (надсилання повідомлення продавцю про замовлення товару, розсилки рекламних повідомлень тощо).

10.2. Власним акцептуванням пропозиції продавця або реєстрацією на сайті https://xoko.ua/ ( заповнення реєстраційної анкети ) Покупець добровільно дає згоду на збір та обробку своїх персональних даних тому числі для обробки Замовлень , отримання інформації про замовлення , розсилання телекомунікаційними засобами зв’язку ( електронною поштою , мобільним зв’язком ) рекламних та спеціальних пропозицій , інформації про акцію , розіграшів або будь – якої іншої інформації про діяльність сайту https://xoko.ua/

Для цілей, передбачених цим пунктом, Продавець має право надсилати листи, повідомлення та матеріали на поштову адресу, e-mail Покупця, а також надсилати sms-повідомлення, здійснювати дзвінки на вказаний в анкеті номер та передавати їх Продавцям, якщо це необхідно для виконання замовлення покупця. Покупець дає право продавцю здійснювати обробку його персональних даних, у тому числі: поміщати персональні дані до баз даних продавця (без додаткового повідомлення про це), здійснювати довічне зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміну (у міру необхідності). Продавець зобов’язується забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, а не розповсюджувати та не передавати дані будь-якої третьої сторони (крім передачі даних пов’язаним особам, комерційним партнерам, особам, уповноваженим Продавцем на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей, а також на обов’язковий запит компетентного державного органу).

10.3. У разі небажання отримувати розсилку, Покупець має право звернутися до Продавця, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів, направивши її на поштову чи електронну адресу.

10.4. Продавець НЕ несе відповідальності за зміст та достовірність інформації, наданої Покупцем при реєстрації на сайті та оформленні